Wat je verder nog moet weten bij Ziel & Zalig

Regels & afspraken

Iedereen wordt geacht deze regels gelezen en aanvaard te hebben, voordat je een massage ondergaat.

 • Alle informatie die wordt uitgewisseld blijft strikt vertrouwelijk.
 • De tijd die staat voor de integrale massage is inclusief intake en evaluatiegesprek.
 • De massages hebben geen erotische of seksuele intentie. 
 • De masseuse is te allen tijde gerechtigd om de massage om wat voor een reden dan ook af te breken.
 • De cliënt dient alle relevante informatie m.b.t. zijn/haar gezondheid te melden voordat een massage wordt ondergaan.
 • De massage wordt op eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, onder de door zijn/haar gedane mededelingen m.b.t. diens gezondheid ondergaan.
 • Betalingen kunnen per bankoverschrijving of gepast contant gedaan worden.
 • Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht.
 • Wanneer je te laat komt wordt de behandeltijd ingekort. Het volledig afgesproken tarief blijft van toepassing.
 • Ziel&Zalig integrale massage kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of opgelopen letsel.

Wanneer kan je niet gemasseerd worden?

 • In de eerste 3 maanden van een zwangerschap
 • Huidaandoeningen die besmettelijk zijn
 • Infectieziekten zoals griep
 • Koorts
 • Gebruik van bepaalde medicijnen zoals bloedverdunners en antibiotica
 • Ernstige vaataandoeningen

Bij twijfel kan er altijd overlegd worden en zo nodig een arts of specialist worden geraadpleegd.